Malowanie na tynku i betonie

Sprzęt pomocniczy, jak drabiny malarskie i rusztowania, należy przygotować znacznie wcześniej. Posiadane zazwyczaj drabiny malarskie (kozłowe) lub drabiny ze stojakami przedłużanymi są w robotach elewacyjnych, mało przydatne, ponieważ za ich pomocą można osiągnąć wysokość np. pierwszego piętra. Również drabiny przystosowane (pojedyncze) mają ograniczone możliwości użycia ze względów bezpieczeństwa pracy. Często właściwym sprzętem pomocniczym stają się rusztowania, m.in. rusztowania drabinowe, z rur stalowych i inne, które umożliwiają na różnych wysokościach ułożenie poziomo pomostów drewnianych z desek — grubości co najmniej 32 mm, lub z bali — ok. 50 mm. Użyte do robót malarskich rusztowania powinny mieć konstrukcję wykonaną zgodnie z przepisami bhp i z obowiązującymi normami. Natomiast od pracujących na rusztowaniach lub na wysokich drabinach wymagane jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy.
Malowanie zewnętrznych ścian budynku wymaga stosowania odpowiedniej kolejności nanoszenia farby, najpierw w górnych częściach ścian, potem zaś na wysokości parteru. W pierwszej kolejności należy malować płaszczyzny ścian znajdujące się na szczytach budynku.
Tynki surowe należy zagruntować mlekiem wapiennym za pomocą pędzla ławkowego (po uprzednim oczyszczeniu tynku z kurzu oraz zwilżeniu wodą).

Malowanie wapnem (bielenie). Wapno do malowania rozcieńczyć wodą i dowolnie zabarwić farbami wapiennymi. Przed malowaniem płaszczyznę ścian należy 2-3-krotnie zwilżyć wodą, np. przy użyciu węża gumowego. Farbę wapienną nakłada się pędzlem ławkowym.

Malowanie farbami emulsyjnymi. Tynk suchy elewacji budynku może być malowany farbą emulsyjną, przy czym najpierw farbą rozcieńczoną dodatkiem wody, w stosunku 1:1, a następnie farbą nie rozcieńczoną, tj. o konsystencji przygotowanej przez producenta. Do nakładania można użyć zarówno pędzla ławkowego, szerokiego pędzla płaskiego, jak i wałka malarskiego. Oprócz powszechnie używanej farby emulsyjnej „Polinit” może być stosowana również farba emulsyjna akrylowa „Akrylit”, przeznaczona głównie do malowania świeżo wykonanych tynków zewnętrznych cementowych i cementowo-wapiennych, prefabrykatów betono­wych. Jednakże do malowania tynków należy używać wyłącznie jednego rodzaju farby. Przy malowaniu farbą emulsyjną „Polinit” wilgoć podłoża nie jest pożądana.
Odświeżanie powłok malarskich. Od rodzaju i stanu technicznego starej warstwy materiału powłokowego (np. farby wapiennej, emulsyjnej itp.) zazwyczaj uzależniony jest cały proces odnawiania powłok malarskich. Zdarza się często, że podłoże tynkowe jest dostatecznie mocne, a znajdujące się na nich powłoki malarskie, choć są zniszczone, jednakże nie wymagają usunięcia i w zasadzie mogą pozostać jako podkład pod nową powłokę. Wówczas proces odświeżania może być znacznie uproszczony i ograniczyć się do oczyszczenia całej powierzchni z kurzu i brudu oraz dokonania drobnych napraw podłoża właściwą zaprawą, odpowiadającą swoim składem materiałów danemu rodzajowi tynku.

Dodaj komentarz