Malowanie na tynku i betonie

– Zamiast ubrania roboczego można użyć starą garderobę, natomiast włosy należy okryć chustką albo hełmem wykonanym z papieru.
– Zawsze zaczynać malowanie od sufitu, w przeciwnym razie świeżo malowane ściany będą zachlapane farbą sufitową.
Tynki surowe, gładzone i filcowane powinny być zmiecione w celu usunięcia z nich ziaren drobnego piasku. Tynk, na którym znajdują się niezwiązane cząsteczki zaprawy wapiennej, należy ponadto nasycić roztworem wodnym fluatu.
Malowanie wapnem (bielenie). Ciasto wapienne rozcieńcza się wodą do konsystencji płynnej odpowiedniej do malowania. W celu uzyskania lepszej przyczepności do farby dodaje się kleju do tapet (metylocelulozowego) w ilości 125 g kleju na 3 wiadra farby wapiennej. Przed użyciem klej należy namoczyć i pozostawić na pewien czas.

Podłoże pod powłoki wapienne, tj. nowe tynki wapienne, cementowo-wapienne i cementowe oraz powierzchnie betonowe, powinno być przed malowaniem oczyszczone i uszkodzenia naprawione. Podłoże niecałkowicie suche (nowe podłoża) mogą być od razu malowane, natomiast powierzchnie suche wymagają uprzedniego zwilżenia wodą lub zagruntowania rozrzedzoną farbą wapienną. Powłoki wapienne wykonuje się pędzlami (nie używa się do tego rodzaju powłok wałka malarskiego). Farbę wapienną nakłada się cienką warstwą. Powłoki wapienne składają się przeważnie z dwóch, a nawet z trzech warstw. W czasie malowania pędzlem obowiązuje zasada krzyżowania się pociągnięć pędzla. Wierzchnią warstwę powłoki należy wykonać w taki sposób, aby kierunek pociągnięć pędzla na ścianach był pionowy, a na suficie — prostopadły do ściany z oknem. Czas schnięcia pierwszej warstwy wynosi od 4 do 12 godz. Następną warstwę nanosi się dosyć obficie na niezupełnie wyschniętą warstwę poprzednią.

Malowanie farbą klejową. Malowanie farbami klejowymi jest jeszcze dotąd popularną techniką malarską stosowaną we wnętrzach mieszkalnych, głównie ze względu na możność sporządzania farby w odpowiednich odcieniach barwnych i uzyskania przyjemnego matowego wyglądu.
Przy malowaniu farbami klejowymi na tynkach surowych trzeba uprzednio dokonać gruntowania mlekiem wapiennym i gruntownikiem mydlanym, a następnie najmniej dwukrotnie nałożyć warstwę farby klejowej za pomocą pędzla lub wałka malarskiego. Wałek malarski w zasadzie jest używany do nakładania raczej ostatniej (wierzchniej) warstwy powłoki klejowej.
Podczas sporządzania farby klejowej z poszczególnych składników (pigmentów, roztworu kleju np. roślinnego czy kostnego, oraz wody) należy wykonywać próby, zarówno koloru farby jak i jej jakości (nieścieralności). W celu szybkiej oceny zabarwienia farby można pomalować nią kawałek tektury i wysuszyć. Farby klejowe należy nakładać na ścianę dopiero po dokładnym wyschnięciu warstwy farby uprzednio nałożonej na podłoże. Farbę klejową należy nakładać na podłoże równomiernie i długimi pasmami.

Dodaj komentarz