Malowanie na tynku i betonie

Malowanie farbami emulsyjnymi. Oprócz farby klejowej coraz powszechniejsze stają się farby emulsyjne. Farby te nakłada się tymi samymi narzędziami co farby klejowe: pędzlem ławkowym i wałkiem malarskim — futerkowym. Przed malowaniem farbami emulsyjnymi tynki surowe muszą być zagruntowane. Jeśli po zagruntowaniu tynki wykazują dużą nasiąkliwość, to do obniżenia nasiąkliwości podłoża można użyć rozcieńczonej farby emulsyjnej.
W handlu znajdują się farby emulsyjne płynne w postaci gotowej do malowania w kolorze białym. Do komponowania kolorów można użyć pasty w tubach (w 10 kolorach). Pasty te, zależnie od ilości dodanej do farby białej, pozwalają na otrzymanie dowolnych kolorów. Zazwyczaj farby emulsyjne nanosi się na podłoże w dwóch warstwach: pierwsza jest rozcieńczona dodatkiem wody ok. 5-10% ilości farby, druga zaś — nie rozcieńczona (o konsystencji przygotowanej przez producenta) — stanowić powinna wierzchnią warstwę powłoki emulsyjnej. Do nakładania tych dwóch warstw farby można zastosować wałek malarski.
Do pierwszego malowania powierzchni sufitu należy użyć farby emulsyjnej rozcieńczonej dodatkiem wody (ok. 20% ilości farby), natomiast do malowania ostatniej warstwy powłoki — farby o konsystencji przygotowanej przez producenta.

Odnawianie powierzchni malowanych. Przed podjęciem prac związanych z renowacją powłok malarskich uprzednio należy zapoznać się z opisami materiałów malarskich i przebiegami procesów technologicznych.
Podłoże do malowania farbami wapiennymi należy dokładnie wyszczotkować, luźne części powłoki odskrobać szpachlą, dziury i zadrapania tynku wyrównać masą szpachlową (wapienno-piaskową). Przed malowaniem wapiennym ściany dobrze nasycić wodą (wilgotna powierzchnia podłoża chroni przed zbyt szybkim wysychaniem powłoki), malować farbami wapiennymi dwukrotnie pędzlem ławkowym.
Jeśli na podłoże ze starą powłoką wapienną ma być nałożona warstwa farby klejowej, to oczyszczone i wyreperowane gipsem podłoże należy zagruntować gruntownikiem mydlanym, a po wyschnięciu dwukrotnie nanieść farbę klejową wałkiem malarskim.
Na starej powłoce wapiennej może być wykonana powłoka z farby emulsyjnej pod warunkiem, że najpierw będzie nałożona farba rozcieńczona dodatkiem wody, natomiast ostatnia warstwa będzie wykonana farbą nie rozcieńczoną (o konsystencji przygotowanej przez producenta).
Starą, grubą i zabrudzoną powłokę klejową należy zeskrobać szpachlą (na mokro), następnie zmyć wodą za pomocą szczotki. Po wyschnięciu tynku można malować dwukrotnie (po wyschnięciu pierwszej warstwy malować po raz drugi) przy użyciu wałka malarskiego.
Jeżeli na oczyszczone i zmyte podłoże ma być położona farba emulsyjna, wymagane jest zagruntowanie powierzchni podłoża rozcieńczoną farbą emulsyjną, a następnie nałożenie farby emulsyjnej dwukrotnie. Ostatnią warstwę można wykonać przy użyciu wałka malarskiego. Powierzchnie (podłoża) ścian ze starą powłoką emulsyjną należy oczyścić za pomocą szczotki. Na podłoże ze starą powłoką emulsyjną, wapienną lub klejową można nałożyć nową warstwę farby, gdy stara powłoka emulsyjna zostanie zmyta specjalnym środkiem niszczącym starą powłokę.

Dodaj komentarz