Malowanie na tynku i betonie

 

Przygotowanie podłoża ze starą powłoką wapienną. Tylko zbyt grube, spękane i odstające od podłoża stare powłoki wapienne powinny być zeskrobane z podłoża za pomocą szczotki drucianej i szpachli stalowej. Po dokonaniu reperacji uszkodzeń tynku należy całą powierzchnię podłoża zagruntować mlekiem wapiennym, następnie malować farbą wapienną. Konieczne jest przed malowaniem podłoża dobre nasycenie wodą. Farbę należy nakładać cienką warstwą 1-2-krotnie.
W Przypadku gdy na podłoże ze starą powłoką wapienną przewiduje się nałożenie nowej warstwy, np. farby emulsyjnej, wówczas konieczne jest, aby po oczyszczeniu i reperacji podłoża całą powierzchnię zagruntować rozcieńczoną farbą emulsyjną. Po wyschnięciu warstwy gruntu można malować farbą emulsyjną dwukrotnie; najpierw farbą z dodaniem wody – ok. 20% ilości farby, następnie farbą nie rozcieńczoną (o konsystencji przygotowanej przez producenta). Ostatnią warstwę można nakładać za pomocą wałka malarskiego.

Przygotowanie podłoża ze starą powłoką farby emulsyjnej. Na nie uszkodzoną, starą, lecz mocno związaną z podłożem powłokę emulsyjną, po dokładnym wyszczotkowaniu powierzchni szczotką drucianą, można nałożyć farbę emulsyjną 1-2 razy, np. farbę emulsyjno-akrylową „Akrylit”. Natomiast gdy stara powłoka farby emulsyjnej jest zniszczona, np. łuszczy się farba, to należy ją usunąć z podłoża za pomocą specjalnego środka niszczącego starą powłokę.

Malowanie na podłożu cementowym i betonowym
Cement lub beton jest często spotykanym podłożem malarskim, występującym nie tylko na stropach i ścianach budynku, na elementach klatki schodowej, w pomieszczeniach gospodarczych, w garażach, w piwnicach, na balkonach, tarasach, lecz również na płytkach azbestowo-cementowych na dachu budynku; dnach ozdobnej sadzawki ogrodowej itp. Do malowania powierzchni betonowych i cementowych mogą być użyte następujące grupy materiałów malarsko-lakierniczych:
– farby emulsyjne „Polinit”, farby emulsyjno-akrylowe „Akrylit”, farby cementowe „Pulwol-C”,
– farby do gruntowania: farba olejna lub ftalowa — ogólnego zastosowania (emalie na wierzchnią warstwę: ftalowa modyfikowana wodoodporna „Emakol” i emalia ftalowa ogólnego zastosowania).

Przygotowanie podłoża cementowego lub betonowego do malowania polega na dokładnym oczyszczeniu z kurzu powierzchni ścian i podłóg oraz na usunięciu z podłoża plam z olejów mineralnych, tłuszczów, smarów itp. za pomocą roztworów alkanów lub rozpuszczalników organicznych.

Odnawianie powłok malarskich na podłożu betonowym lub cementowym będzie wówczas trwałe, jeśli starannie przygotuje się podłoże do malowania. Przede wszystkim należy usunąć stare powłoki malarskie, jak również występujące na podłożu plamy z olejów itp. Oczyszczoną powierzchnię podłoża należy przetrzeć szczotką drucianą i papierem ściernym.

Malowanie na podłożu azbestowo-cementowym (dachy, obudowy, pokrycia eternitem itp.) jest wówczas trwałe, jeśli materiały malarskie będą nakładane na zupełnie wysuszone podłoża tzn. że co najmniej przez 4-5 tygodni do podłoża tego nie będzie miała dostępu woda. Przed rozpoczęciem malowania podłoże należy wyszczotkować szczotką drucianą i odkurzyć.
Malowanie farbą emulsyjną na podłożu azbestowo-cementowym składa się z następujących etapów: oczyszczenia podłoża, wstępnego malowania farbą emulsyjną rozcieńczoną dodatkiem wody (ok. 20% ilości farby), końcowego malowania farbą rozcieńczoną (dwukrotnie).

Dodaj komentarz