Sztuka tapetowania

 • Przycinanie tapety. Przed przystąpieniem do przycinania tapet należy dokonać pomiaru wysokości i szerokości ścian. Następnie przycinamy arkusze z rozwiniętej rolki tapety i obcinamy marginesy.
  Należy pamiętać, ażeby przycinając arkusze na długość przyciąć ok. 10 cm dłużej, aby w przypadku niedokładności nie trzeba było doklejać kawałków tapety. Potem ustalamy miejsce przyklejenia na ścianie pierwszego arkusza tapety, wyznaczając linię pionową za pomocą pionu.
  Jeżeli tapeta jest fabrycznie powleczona klejami, wykonujemy takie same czynności przygotowawcze, następnie składamy ją i moczymy w korytku. Nawilżoną tapetę wyjmujemy z korytka i przyklejamy do ściany, dociskając gąbką; spoiny tapety (styk) dociskamy wałkiem tapeciarskim do spoin.
 • Powlekanie arkuszy tapety klejem. Spodnią stronę arkuszy tapety powlekamy klejem, zaczynając od tylnej strony arkusza ułożonego na stole. Po posmarowaniu przesuwamy arkusz do przedniej krawędzi stołu i powlekamy klejem przednią część arkusza. Tak powleczony klejem arkusz składamy na kilka części stronami posmarowanymi do siebie, przy, czym długość zawinięcia arkusza nie może być większa niż 1/4 długości arkusza. Składając tak arkusze, możemy dłużej nawilżać klejem; poza tym łatwiejsze jest przenoszenie arkusza z warstwą kleju do przyklejania do ściany.
  Przyklejanie tapety do ścian. Rozwinięty arkusz tapety rozpoczynamy przyklejać od górnej bocznej krawędzi pomieszczenia, dociskając szczotką od góry do dołu dokładnie do ściany, aby cała powierzchnia arkusza była dobrze przyklejona.
  Następny arkusz przyklejamy zwracając uwagę na dopasowanie wzoru tapety; zazwyczaj powtarzające się wzory tapety oznaczone są kreskami. Pozostające nadwyżki arkusza tapety przy listwach podłogowych obcinamy i dociskamy szczotką koniec arkusza do ściany przy listwie podłogowej. Po przyklejeniu dwóch arkuszy dociskamy krawędzie arkuszy (na zakład lub na styk) wałkiem tapeciarskim do spoin.

  Przyklejanie tapety do sufitu. Najpierw zaznaczamy linię dla pierwszego arkusza tapety. Następnie przyklejamy odcinek arkusza tapety jeden za drugim, przyciskając szczotką na kiju. Dalej szczotką tapeciarską dociskamy dokładnie cały arkusz do sufitu. Spoiny dociskamy wałkiem tapicerskim do spoin.
  Zasady stosowania przy tapetowaniu. Tapetowanie zawsze zaczynamy od okna, gdyż łączenia tapet (na zakład lub styk) są niewidoczne. Rury, przewody itp. tapetujemy resztkami tapet, zaś duże płaszczyzny, np. ściany, pokrywa się całymi arkuszami.