Sztuka tapetowania

Gruntowanie sufitów. Przed przystąpieniem do przygotowania podłoża do tapetowania należy sufit pomalować farbą klejową, jeżeli nie zamierzamy go tapetować.
Starą powłokę klejową na suficie należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca, zeskrobać szpachlą stalową i dokładnie przetrzeć sufit wilgotnym pędzlem ławkowcem. Po wyschnięciu można przystąpić do gruntowania.
Do gruntowania sufitu używa się roztworu wodnego z szarego mydła; przeciętnie na 3 l wody potrzeba ok. 10 dkg szarego mydła. Roztwór ten przecedzamy przez gęste sito, aby usunąć drobne nie rozpuszczone cząstki bądź zanieczyszczenia. Następnie pędzlem ławkowcem rozprowadzamy roztwór po powierzchni sufitu.
Po całkowitym wyschnięciu można przystąpić do malowania sufitu farbą klejową.

Malowanie sufitu. Malowanie sufitu rozpoczyna się od ściany z oknem, nakładając farbę długimi i równymi pociągnięciami; nakładając następnie pasmo o szerokości pędzla, należy lekko dociskać pędzel do krawędzi pasma poprzedniego, aby nie nastąpiło zgrubienie powłoki na tych krawędziach, co spowodowałoby smugi na suficie po wyschnięciu powłoki malarskiej.

Przygotowanie podłoża do tapetowania. Po wykonaniu omówionych prac przygotowawczych przystępujemy do wykonania warstwy podkładowej pod tapety. Warstwę tę nakłada się z kleju tapetowego zmieszanego z włóknami papierowymi w stosunku 1:6. Po wyschnięciu tej warstwy przystępujemy do przyklejania arkuszy tapety.
Warstwę podkładową można przygotować w inny sposób. Gruntujemy ściany klejem do tapet rozcieńczonym wodą. Po wyschnięciu pokrywa się ściany klejem tapetowym i przykleja arkusze podkładowego papieru tapetowego, do którego będzie przyklejana tapeta — na zakład lub na styk.

Tapetowanie
Rozróżnia się trzy sposoby tapetowania: na zakład z marginesem, na zakład bez marginesu oraz na styk.

  1. Łączenie pasów tapety na zakład polega na tym, że z jednej strony pasa tapety pozostawia się margines, z drugiej zaś obcina się go; pozostawiony margines w czasie wyklejania zostaje nakryty następnym pasem tapety. Szerokość zakładu równa jest szerokości nie zadrukowanego marginesu. Sposób ten jest najłatwiejszy dla początkujących w naklejaniu tapety na ściany.
  2. Łączenie tapety na zakład bez marginesu polega na obcięciu marginesów i klejeniu przyciętych pasów bez marginesu na zakład, przy czym szerokość zakładu, wynosi wówczas od 2 do 3 cm. Szew jest tu bardzo mały i dlatego trudny do wykonania. Sposób ten zalecany jest do drogich tapet.
  3. Łączenie tapety na styk – bez bocznych marginesów – polega na tym, że pasy tapety po obcięciu marginesów przyklejane są obok siebie na styk, przy czym styk dociśnięty wałkiem tapeciarskim do spoiny tworzy niewidoczne połączenie.